Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thị Nhật Linh
Giới tính Nữ
Năm sinh 1992
Đơn vị Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Chính sách đất đai và bất động sản; Quản lý tài nguyên và môi trường
Chuyên môn giảng dạy Phân tích thị trường bất động sản; Bồi thường giải phóng mặt bằng
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2017)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Quản lý đất đai
Địa chỉ Đường Tố Hữu, TP Huế
Điện thoại 0935305220
Email nguyenthinhatlinh@huaf.edu.vn
Công trình 8 Đề tài1 Sách & Giáo trình31 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 13:28:22 13-04-2018