Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Dương Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Năm sinh 1989
Đơn vị Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Quản lý hành chính về đất đai Thanh tra đất đai Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai Chính sách liên quan đến quản lý và sử dụng đất.
Chuyên môn giảng dạy Quản lý hành chính về đất đai Thanh tra đất đai Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2013)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo
Địa chỉ 9/14/29 Hàm Nghi, Huế B111 Khu đô thị Phú Mỹ Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0912372710
Email duongthithuha@huaf.edu.vn
Công trình 3 Đề tài8 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:11:46 12-07-2018