Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Trần Uyên Tú
Giới tính Nữ
Năm sinh 1981
Đơn vị Khoa Vật lý
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Vật lý - Chất rắn - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Vật lý
Chuyên môn giảng dạy Khoa học vật liệu và công nghệ nano
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2013)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Vật lý chất rắn
Địa chỉ 156 Nguyễn HUệ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email tuletran81@gmail.com
Công trình 3 Đề tài14 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:16:24 29-06-2018