Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Đức Vũ Quyên
Giới tính Nữ
Năm sinh 1985
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Hóa vô cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Hoá học
Chuyên môn giảng dạy Hóa học
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2010)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Hoá vô cơ
Địa chỉ Phú Thượng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email
Công trình 7 Đề tài24 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 08:14:57 02-07-2018