Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thị Ái Nhung
Giới tính Nữ
Năm sinh 1980
Đơn vị Khoa Hóa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Hóa lý - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Hoá học
Chuyên môn giảng dạy Hóa lý thuyết và Hóa Lý
Chức danh Phó giáo sư (2017)
Bằng cấp Tiến sĩ (2012), Thạc sĩ (2007), Cử nhân (2002)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (TOEFL-IBT), Tiếng Đức (B)
Chuyên ngành đào tạo Hoá lý thuyết và hoá lý
Địa chỉ 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
Điện thoại
Email nguyenainhung.hueuni@gmail.com; ntanhung@hueuni.edu.vn
Công trình 4 Đề tài2 Sách & Giáo trình58 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 14:44:07 30-06-2018