Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lương Quang Đốc
Giới tính Nam
Năm sinh 1974
Đơn vị Khoa Sinh học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Tài nguyên và sinh vật môi trường - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Sinh học
Chuyên môn giảng dạy
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2008)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Thuỷ sinh vật học
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email luongquangdoc@gmail.com
Công trình 7 Đề tài2 Sách & Giáo trình28 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:53:55 12-04-2017