Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Hoàng Thị Lan Giao
Giới tính Nữ
Năm sinh 1961
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Khoa học máy tính - Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Khoa học Máy tính
Chuyên môn giảng dạy Ngôn Ngữ Lập Trình; Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật; Trí Tuệ Nhân Tạo; Khai phá Dữ liệu; Lý thuyết Tập thô
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2008)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Khoa học máy tính
Địa chỉ 40 Nguyễn Đức Tịnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email htlgiao@hueuni.edu.vn, hlgiao@yahoo.com
Công trình 5 Đề tài24 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 17:55:36 13-03-2018