Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Hoàng Thị Thu Hương
Giới tính Nữ
Năm sinh 1987
Đơn vị Bộ môn Sinh hóa
Khoa/Phòng/Ban Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy Sinh hoá
Chức danh Phó giáo sư (2009)
Bằng cấp Tiến sĩ (2004)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (CN), Pháp văn (C)
Chuyên ngành đào tạo SỨC KHỎE
Địa chỉ 24/6 Kiệt 320 Bạch Đằng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email thuhuong1609@yahoo.com
Công trình 6 Đề tài2 Sách & Giáo trình25 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 23:27:41 14-03-2012