Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Thị Kim Dung
Giới tính Nữ
Năm sinh 1984
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Khoa Công tác xã hội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Lịch sử, Văn hóa, Công tác xã hội
Chuyên môn giảng dạy Công tác xã hội
Chức danh
Bằng cấp Cử nhân (2007)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Dân tộc học
Địa chỉ 105/4 Duy Tân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email kimdungkls@gmail.com
Công trình 1 Đề tài35 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:16:11 29-06-2018