Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thế Phúc
Giới tính Nam
Năm sinh 1978
Đơn vị Khoa Lý luận chính trị
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Triết học, Chính trị học, Hồ Chí Minh học
Chuyên môn giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học, Triết học
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2015), Thạc sĩ (2008)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Triết học
Địa chỉ 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email nguyenthephucpolitical@yahoo.com.vn
Công trình 2 Đề tài25 Sách & Giáo trình38 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 18:15:58 26-11-2017