Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Thanh Đức
Giới tính Nam
Năm sinh 1975
Đơn vị Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Khoa/Phòng/Ban Phòng Đào tạo đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Môi trường và quản lý tài nguyên, Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng, Khoa học cây trồng
Chuyên môn giảng dạy Đại học: Thổ nhưỡng, Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất, Đánh giá tác động môi trường Cao học: Môi trường và phát triển bền vững
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2012), Thạc sĩ (2002)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C), Pháp văn (B)
Chuyên ngành đào tạo Khoa học đất
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email tranthanhduc@huaf.edu.vn
Công trình 10 Đề tài3 Sách & Giáo trình31 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 03:34:23 19-10-2017