Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
Tìm thấy: 60 Kết quả

Hoàng Tịnh Bảo
Tiến sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị: Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
Chi tiết 
 
Nguyễn Chí Bảo
Tiến sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Hoá hữu cơ
Đơn vị: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Chi tiết 
 
Lê Văn Bình
Thạc sĩ (2010)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Ban Kế hoạch - Tài chính
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Kim Bông
Thạc sĩ (2008)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Ban Đào tạo
Chi tiết 
 
Hà Lê Quỳnh Chi
Thạc sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Ban Đào tạo
Chi tiết 
 
Huỳnh Văn Chương
Tiến sĩ (2007)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học đất
Đơn vị: Ban Giám đốc
Chi tiết 
 
Lưu Mạnh Cường
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Quản lý giáo dục
Đơn vị: Ban Công tác học sinh, sinh viên
Chi tiết 
 
Nguyễn Duân
Tiến sĩ (2011)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học
Đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ
Chi tiết 
 
Hồ Thị Phương Dung
Thạc sĩ (2010)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
Chi tiết 
 
ĐỖ THỊ XUÂN DUNG
Tiến sĩ (2015)
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu
Đơn vị: Ban Giám đốc
Chi tiết 
 
Trương Khánh Duy
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính
Đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin
Chi tiết 
 
Nguyễn Hồng Giang
Thạc sĩ (2010)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Thu Hà
Thạc sĩ (2009)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Ban Đào tạo
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Thu Hằng
Thạc sĩ (2008)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Chi tiết 
 
Hoàng Hữu Hạnh
Tiến sĩ (2007)
Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin
Đơn vị: Ban Hợp tác Quốc tế
Chi tiết 
 
Nguyễn Công Hào
Tiến sĩ (2008)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính
Đơn vị: Ban Thanh tra
Chi tiết 
 
Hoàng Thị Hiệp
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Ban Kế hoạch - Tài chính
Chi tiết 
 
Nguyễn Văn Hòa
Thạc sĩ (2002)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận ngôn ngữ
Đơn vị: Văn phòng Đại học Huế
Chi tiết 
 
Đặng Thị Thái Hòa
Thạc sĩ (2007)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính
Đơn vị: Văn phòng Đại học Huế
Chi tiết 
 
Nguyễn Khắc Hoàn
Tiến sĩ (2006)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Chi tiết 
 
<< Đầu --- 1 2 3 --- Cuối >>