Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
Tìm thấy: 54 Kết quả

Hoàng Trọng Anh Bảo
Cử nhân (2009)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Nguyễn Thanh Bình
Cử nhân (2006)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Nguyễn Đôn Công Uy
Thạc sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục học
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Nguyễn Cường
Thạc sĩ (2011)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Nguyễn Văn Cường
Cử nhân (2008)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Dương Văn Dũng
Cử nhân (2006)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Lê Anh Dũng
Thạc sĩ (2015)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Lê Quang Dũng
Thạc sĩ (2010)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Đoàn Dũng
Cử nhân (2008)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Lê Thị Bích Đào
Thạc sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Phạm Việt Đức
Thạc sĩ (2008)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Bộ môn Lý luận chuyên ngành
Chi tiết 
 
Nguyễn Gắng
Tiến sĩ (2016)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Nguyễn Ngọc Hà
Thạc sĩ (2011)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Hoàng Hải
Tiến sĩ (2015)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Bộ môn Cầu lông – Bơi lội
Chi tiết 
 
Nguyễn Long Hải
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Nguyễn Mậu Hiển
Thạc sĩ (2004)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Phạm Văn Hiếu
Thạc sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Trịnh Xuân Hồng
Cử nhân (2008)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Hồ Đăng Quốc Hùng
Thạc sĩ (2011)
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
Phan Thanh Hùng
Thạc sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận ngôn ngữ
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất
Chi tiết 
 
<< Đầu --- 1 2 3 --- Cuối >>