Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
Tìm thấy: 15 Kết quả

Huỳnh Văn Chương
Tiến sĩ (2018)
Chuyên ngành đào tạo: Thú y
Đơn vị: Bộ môn Miễn dịch học và Vắc - xin
Chi tiết 
 
Trương Thị Hồng Hải
Tiến sĩ (2007)
Chuyên ngành đào tạo: Trồng trọt
Đơn vị: Ban lãnh đạo Viện
Chi tiết 
 
Đặng Thị Hương
Thạc sĩ (2015)
Chuyên ngành đào tạo: Chăn nuôi động vật
Đơn vị: Bộ môn Miễn dịch học và Vắc - xin
Chi tiết 
 
Nguyễn Đức Huy
Tiến sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ sinh học
Đơn vị: Bộ môn Sinh học Phân tử
Chi tiết 
 
Trần Thúy Lan
Thạc sĩ (2017)
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ sinh học
Đơn vị: Bộ môn Sinh học Phân tử
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Thu Liên
Tiến sĩ (2007)
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ sinh học
Đơn vị: Ban lãnh đạo Viện
Chi tiết 
 
Lê Thị Tuyết Nhân
Thạc sĩ (2015)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Bộ môn Sinh học Phân tử
Chi tiết 
 
Hoàng Thị Thùy Nhung
Bác sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Ký sinh trùng thú y
Đơn vị: Bộ môn Miễn dịch học và Vắc - xin
Chi tiết 
 
Phùng Trung Phước
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Bộ môn Miễn dịch học và Vắc - xin
Chi tiết 
 
Hoàng Tấn Quảng
Tiến sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Sinh lý học thực vật
Đơn vị: Bộ môn Sinh học Phân tử
Chi tiết 
 
Nguyễn Đăng Quí
Chuyên ngành đào tạo: Chăn nuôi
Đơn vị: Bộ môn Miễn dịch học và Vắc - xin
Chi tiết 
 
Phan Văn Quyết
Thạc sĩ (2015)
Chuyên ngành đào tạo: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIÊP VÀ THỦY SẢN
Đơn vị: Bộ môn Miễn dịch học và Vắc - xin
Chi tiết 
 
Đặng Thanh Long
Thạc sĩ (2011)
Chuyên ngành đào tạo: Sinh học thực nghiệm
Đơn vị: Bộ môn Miễn dịch học và Vắc - xin
Chi tiết 
 
Lê Công Thịnh
Bác sĩ (2007)
Chuyên ngành đào tạo: Thú y
Đơn vị: Bộ môn Miễn dịch học và Vắc - xin
Chi tiết 
 
Lê Quốc Việt
Thạc sĩ (2011)
Chuyên ngành đào tạo: Thú y
Đơn vị: Bộ môn Miễn dịch học và Vắc - xin
Chi tiết 
   
<< Đầu --- 1 --- Cuối >>