Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
Tìm thấy: 77 Kết quả

Tôn Nữ Quỳnh Anh
Cử nhân (2010)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Trần Lê Phương Anh
Thạc sĩ (2015)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Bộ môn Du lịch học
Chi tiết 
 
Đàm Lê Tân Anh
Thạc sĩ (2016)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Nguyễn Bình
Cử nhân (2017)
Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế phát triển
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
Thạc sĩ (2000)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Quản Bá Chính
Thạc sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Nguyễn Đức Cường
Tiến sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Hoá lý thuyết và hoá lý
Đơn vị: Phòng Giáo vụ - Công tác sinh viên
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Thùy Dung
Thạc sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử thế giới
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Nguyễn Đoàn Hạnh Dung
Cử nhân (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Dương Phước Đạt
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính
Đơn vị: Phòng Giáo vụ - Công tác sinh viên
Chi tiết 
 
Nguyễn Hoàng Đông
Thạc sĩ (2009)
Chuyên ngành đào tạo: Tâm lý học
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Đinh Thị Hương Giang
Thạc sĩ (2008)
Chuyên ngành đào tạo: Truyền thông đại chúng
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Lê Thị Thanh Giao
Thạc sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Bạch Thị Thu Hà
Cử nhân (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Trương Thị Thu Hà
Cử nhân (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Đinh Thị Khánh Hà
Cử nhân (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Bùi Nguyên Hãn
Thạc sĩ (2015)
Chuyên ngành đào tạo: Triết học
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Dương Thị Dung Hạnh
Thạc sĩ (2015)
Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế phát triển
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Trần Thị Thu Hiền
Thạc sĩ (2016)
Chuyên ngành đào tạo: Kinh doanh thương mại
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
Lê Văn Hòa
Thạc sĩ (2010)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính
Đơn vị: Khoa Du lịch
Chi tiết 
 
<< Đầu --- 1 2 3 4 --- Cuối >>