Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
Tìm thấy: 39 Kết quả

Trần Hoài Bảo
Cử nhân (2006)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Võ Thị Yên Bình
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Trương Thị Diệu Chi
Kỹ sư (2011)
Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Ngô Xuân Cường
Tiến sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
Đơn vị: Bộ môn Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Chi tiết 
 
Nguyễn Xuân Cường
Thạc sĩ (2008)
Chuyên ngành đào tạo: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Đỗ Thị Kim Cương
Chuyên ngành đào tạo: Kế toán
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Hà Thị Ngọc Diệu
Thạc sĩ (2011)
Chuyên ngành đào tạo: Địa lý tài nguyên và môi trường
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Nguyễn Trùng Dương
Thạc sĩ (2005)
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Nguyễn Hải Đăng
Cử nhân (2011)
Chuyên ngành đào tạo: Địa chất học
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Trần Mạnh Đạt
Tiến sĩ (2000)
Chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng
Đơn vị: Ban Giám đốc
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Hoài Giang
Thạc sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Lê Thị Hạnh
Thạc sĩ (2008)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Trương Chí Hiếu
Tiến sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Ban Giám đốc
Chi tiết 
 
Phan Văn Hoàng
Cử nhân (2005)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Hoàng Thị Sinh Hương
Thạc sĩ (2011)
Chuyên ngành đào tạo: Địa chất công trình
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Vũ Trung Kiên
Thạc sĩ (2010)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học đất
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Tạ Thị Lài
Thạc sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Thiết bị, mạng và nhà máy điện
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Đoàn Thị Lan
Thạc sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Đoàn Thị Lan
Chuyên ngành đào tạo: Kiến trúc và quy hoạch
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
Huỳnh Thị Thùy Linh
Thạc sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Chi tiết 
 
<< Đầu --- 1 2 --- Cuối >>