Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
Tìm thấy: 10 Kết quả

Phan Văn Cư
Thạc sĩ (1996)
Chuyên ngành đào tạo: Hoá hữu cơ
Đơn vị: Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Diễm
Kỹ sư (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Trồng trọt
Đơn vị: Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
Chi tiết 
 
Hoàng Nghĩa Duyệt
Tiến sĩ (2006)
Chuyên ngành đào tạo: Chăn nuôi động vật
Đơn vị: Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Hoài Trâm
Thạc sĩ (2016)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học cây trồng
Đơn vị: Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
Chi tiết 
 
Nguyễn Văn Khanh
Thạc sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị: Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Như Ánh
Cử nhân (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh
Đơn vị: Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
Chi tiết 
 
Nguyễn Đức Phước
Thạc sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ sinh học
Đơn vị: Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
Chi tiết 
 
Trần Vinh Phương
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị: Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
Chi tiết 
 
Hoàng Trọng Thắng
Cử nhân (2014)
Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế tài chính - ngân hàng
Đơn vị: Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
Chi tiết 
 
Trần Thị Bách Thảo
Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế phát triển
Đơn vị: Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
Chi tiết 
 
<< Đầu --- 1 --- Cuối >>