Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
Tìm thấy: 291 Kết quả

Hoàng Trọng Đức
Thạc sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Tự động hoá
Đơn vị: Khoa Vật lý
Chi tiết 
 
Hoàng Văn Đức
Tiến sĩ (2010)
Chuyên ngành đào tạo: Hoá lý thuyết và hoá lý
Đơn vị: Khoa Hóa học
Chi tiết 
 
Lê Thị Quí Đức
Thạc sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử thế giới
Đơn vị: Khoa Lịch sử
Chi tiết 
 
Trương Minh Đức
Tiến sĩ (2006)
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Đơn vị: Khoa Vật lý
Chi tiết 
 
Trần Thị Huyền Gấm
Thạc sĩ (2016)
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Hương Giang
Thạc sĩ (2005)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính
Đơn vị: Khoa Tin học
Chi tiết 
 
Phan Thị Hương Giang
Thạc sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn Văn và tiếng Việt
Đơn vị: Khoa Giáo dục Tiểu học
Chi tiết 
 
Trần Văn Giang
Tiến sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: Sinh học thực nghiệm
Đơn vị: Khoa Sinh học
Chi tiết 
 
Lê Văn Giáo
Tiến sĩ (2001)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý
Đơn vị: Khoa Vật lý
Chi tiết 
 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao
Tiến sĩ (2016)
Chuyên ngành đào tạo: Địa lý học
Đơn vị: Khoa Địa lý
Chi tiết 
 
Dương Đức Giáp
Cử nhân (2009)
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Đơn vị: Khoa Vật lý
Chi tiết 
 
Lê Mạnh Hà
Tiến sĩ (2011)
Chuyên ngành đào tạo: Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
Đơn vị: Khoa Giáo dục Tiểu học
Chi tiết 
 
Lê Phước Nam Hà
Thạc sĩ (1998)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính
Đơn vị: Khoa Tin học
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Hà
Cử nhân (2009)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học giáo dục
Đơn vị: Khoa Tâm lý - Giáo dục
Chi tiết 
 
Nguyễn Tú Hà
Kỹ sư (2001)
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử
Đơn vị: Khoa Vật lý
Chi tiết 
 
Hà Viết Hải
Tiến sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính
Đơn vị: Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Chi tiết 
 
Hoàng Phi Hải
Thạc sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử
Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị
Chi tiết 
 
Lê Thanh Hải
Cử nhân (2006)
Chuyên ngành đào tạo: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị: Khoa Sinh học
Chi tiết 
 
Phan Hoàng Hải
Thạc sĩ (2005)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính
Đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính
Chi tiết 
 
LÊ THỊ DIỄM HẰNG
Tiến sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận văn học
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Chi tiết 
 
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --- Cuối >>