Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
Tìm thấy: 202 Kết quả

Lê Thanh An
Thạc sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế
Chi tiết 
 
Lê Hoàng Anh
Thạc sĩ (2016)
Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
Đơn vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
Chi tiết 
 
Lê Ngọc Quỳnh Anh
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
Chi tiết 
 
Lê Thị Hoài Anh
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế
Chi tiết 
 
Lê Thị Ngọc Anh
Thạc sĩ (2011)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế
Chi tiết 
 
Lê Thị Quỳnh Anh
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế
Chi tiết 
 
Lê Thị Quỳnh Anh
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế
Chi tiết 
 
Nguyễn Mai Quỳnh Anh
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế
Chi tiết 
 
Nguyễn Như Phương Anh
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
Chi tiết 
 
Nguyễn Việt Anh
Thạc sĩ (2000)
Chuyên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế
Chi tiết 
 
Tôn Nữ Hải Âu
Thạc sĩ (2009)
Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế
Chi tiết 
 
Hồ Khánh Ngọc Bích
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Thanh Bình
Thạc sĩ (1998)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế
Chi tiết 
 
Dương Thị Thu Châu
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế
Chi tiết 
 
Nguyễn Ngọc Châu
Tiến sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp
Đơn vị: Khoa Kinh tế và Phát triển
Chi tiết 
 
Trần Mỹ Minh Châu
Cử nhân (0000)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế
Chi tiết 
 
Trần Xuân Châu
Tiến sĩ (2002)
Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế chính trị
Đơn vị: Khoa Kinh tế Chính trị
Chi tiết 
 
Võ Thị Quỳnh Châu
Thạc sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Quỳnh Chi
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế
Chi tiết 
 
Bùi Văn Chiêm
Thạc sĩ (2005)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Đơn vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
Chi tiết 
 
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>