Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
Tìm thấy: 101 Kết quả

Trương Thanh An
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Thiết kế mỹ thuật công nghiệp
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Đặng Thị Thu An
Thạc sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Phạm Hoàng Anh
Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Trần Ngọc Anh
Thạc sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Lê Văn Ba
Cử nhân (1978)
Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Phan Hải Bằng
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Phan Thanh Bình
Tiến sĩ (2010)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và lịch sử mỹ thuật
Đơn vị: Ban Giám hiệu
Chi tiết 
 
Trần Thanh Bình
Thạc sĩ (2005)
Chuyên ngành đào tạo: Quản lý giáo dục
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Lê Bá Cang
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Ngô Thanh Bảo Châu
Cử nhân (2005)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Kim Chi
Cử nhân (2000)
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Pháp
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Phan Lê Chung
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Hà Văn Chước
Thạc sĩ (2003)
Chuyên ngành đào tạo: Quản lý giáo dục
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Hoàng Chưởng
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Trần Quốc Cường
Cử nhân (1984)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Trần Thị Hoài Diễm
Thạc sĩ (2011)
Chuyên ngành đào tạo: Quản lý giáo dục
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Nguyễn Viết Dũng
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Trần Thị Thanh Dung
Thạc sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Nguyễn Ánh Dương
Thạc sĩ (2012)
Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
Nguyễn Thọ Đông
Cử nhân (2008)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Trường Đại học Nghệ thuật
Chi tiết 
 
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>