Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
Tìm thấy: 218 Kết quả

PHẠM THỊ NGUYÊN ÁI
Thạc sĩ (2002)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
HỒ THỦY AN
Thạc sĩ (2010)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
HỒ ĐẶNG MỸ AN
Thạc sĩ (2013)
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
Nguyễn Thị Vân An
Thạc sĩ (2011)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
CÁI NGỌC DUY ANH
Thạc sĩ (1999)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
DƯƠNG LÂM ANH
Thạc sĩ (2001)
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
HỒNG THỊ CÚC ANH
Thạc sĩ (2004)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
PHẠM HỒNG ANH
Tiến sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Đơn vị: Khoa Tiếng Anh
Chi tiết 
 
PHẠM TRẦN THÙY ANH
Tiến sĩ (2014)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Đơn vị: Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Chi tiết 
 
TRẦN NGỌC HOÀI ANH
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
TRẦN THỊ THU BA
Thạc sĩ (2001)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
PHAN QUANG BẢO
Thạc sĩ (1999)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
Thạc sĩ (2009)
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Khoa Tiếng Trung
Chi tiết 
 
ĐOÀN THỊ THANH BÌNH
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Khoa Tiếng Trung
Chi tiết 
 
NGUYỄN THỊ CẦM
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản
Chi tiết 
 
DƯƠNG PHƯỚC QUÝ CHÂU
Thạc sĩ (2010)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Thạc sĩ (2016)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
NGUYỄN SONG HUYỀN CHÂU
Thạc sĩ (2008)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ
Chi tiết 
 
Phan Đình Ngọc Châu
Thạc sĩ (2016)
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu
Đơn vị: Khoa Tiếng Pháp
Chi tiết 
 
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>