Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Giáo trình Văn hóa học
Tác giả Nguyễn Tiến Dũng (chủ biên)Bùi Nguyên Hãn, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang
Loại Sách, Giáo trình Giáo trình
Năm xuất bản 2016
Nhà xuất bản NXB Đại học Huế
Lĩnh vực KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
File đính kèm