Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Hồ Chí Minh bàn về vai trò của giai cấp nông dân và việc phát huy vai trò của giai cấp nông dân của Đảng trong giai đoạn hiện nay
Tác giả Nguyễn Thế Phúc (chủ biên)Nguyễn Tiến Dũng (chủ biên)
Loại Sách, Giáo trình Sách chuyên khảo
Năm xuất bản 2016
Nhà xuất bản NXB Đại học Huế
Lĩnh vực KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
File đính kèm