Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam tiến trình và thành tựu
Tác giả Nguyễn Thế Phúc (chủ biên)Nguyễn Tiến Dũng (chủ biên)Nguyễn Xuân Khoát, và nhiều tác giả
Loại Sách, Giáo trình Loại khác
Năm xuất bản 2016
Nhà xuất bản NXB Đại học Huế
Lĩnh vực KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
File đính kèm