Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình KỸ NĂNG LÂM SÀNG SẢN KHOA
Tác giả Cao Ngọc ThànhNguyễn Vũ Quốc HuyTrương Quang Vinh (chủ biên)Võ Văn Đức
Loại Sách, Giáo trình Giáo trình
Năm xuất bản 2016
Nhà xuất bản NXB Y học
Lĩnh vực Y HỌC LÂM SÀNG
File đính kèm