Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Tích hợp giáo dục Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học phần "Công dân với đạo đức" (Giáo dục công dân 10), "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra,đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học"
Tác giả Lê Văn Thuật, Nhiều tác giả
Loại Sách, Giáo trình Sách chuyên khảo
Năm xuất bản 2017
Nhà xuất bản NXB Đại học Huế
Lĩnh vực KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
File đính kèm