Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Hướng dẫn học và ôn tập môn Giáo dục công dân (Chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia)
Tác giả Vũ Đình Bảy (chủ biên), Đặng Xuân Điều, Hoàng Phi Hải
Loại Sách, Giáo trình Loại khác
Năm xuất bản 2017
Nhà xuất bản NXB Đại học Huế
Lĩnh vực KHOA HỌC GIÁO DỤC
File đính kèm