Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Cây xanh trong Dại Nội Huế: Thực trạng và Giải pháp phát triễn
Tác giả Trần Đăng Hòa (chủ biên)Lê Như Cương (chủ biên), Le Trung Hiếu, Phan Thanh Hải
Loại Sách, Giáo trình Sách chuyên khảo
Năm xuất bản 2017
Nhà xuất bản NXB Nông Nghiệp
Lĩnh vực KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
File đính kèm