Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Thực tập Hóa Lý 2
Tác giả Đỗ Diên (chủ biên)Nguyễn Thị Ái Nhung (chủ biên)Lê Thị Hòa (chủ biên)
Loại Sách, Giáo trình Giáo trình
Năm xuất bản 2017
Nhà xuất bản NXB Đại học Huế
Lĩnh vực HOÁ HỌC
File đính kèm