Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Chính sách "đóng cửa" và "mở cửa" của một số quốc gia Đông Nam Á từ cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX
Tác giả Đặng Văn Chương (chủ biên)Trần Đình HùngTrần Thị Quế ChâuLê Thị Quí Đức
Loại Sách, Giáo trình Sách chuyên khảo
Năm xuất bản 2016
Nhà xuất bản NXB Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
File đính kèm