Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Giáo trình Vật lý nguyên tử và hạt nhân
Tác giả Võ Thành Lâm (chủ biên), Lê Đình
Loại Sách, Giáo trình Giáo trình
Năm xuất bản 2017
Nhà xuất bản NXB Đại học Huế
Lĩnh vực VẬT LÝ
File đính kèm