Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Cours de Méthodologiet n°9: Evaluation et conception des tests
Tác giả PHAN THỊ KIM LIÊN
Loại Sách, Giáo trình Loại khác
Năm xuất bản 2017
Nhà xuất bản Bài giảng - Lưu hành nội bộ
Lĩnh vực NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
File đính kèm