Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Giảm thải mê tan trong chăn nuôi bò: Hiện trạng và giải pháp dinh dưỡng
Tác giả Dương Nguyên Khang,, Chu Mạnh Thắng,, Trần Hiệp,, Lê Đình Phùng, Vũ Chí Cương,
Loại Sách, Giáo trình Sách chuyên khảo
Năm xuất bản 2017
Nhà xuất bản NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực CHĂN NUÔI
File đính kèm