Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Cây gấc - Sản xuất giống và thâm canh tăng năng suất, ISBN 978-604-912-802-8
Tác giả Nguyễn Đình Thi
Loại Sách, Giáo trình Sách chuyên khảo
Năm xuất bản 2017
Nhà xuất bản NXB Đại học Huế
Lĩnh vực KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
File đính kèm