Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Văn học Việt Nam 30 năm đổi mới (1986 - 2016)- Sáng tạo và tiếp nhận
Tác giả Nguyễn ThànhHồ Thế Hà
Loại Sách, Giáo trình Sách chuyên khảo
Năm xuất bản 2017
Nhà xuất bản NXB Văn học
Lĩnh vực NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
File đính kèm