Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tìm thấy: 81 Kết quả

Đặng Văn Hồ (chủ biên)Lê Cung (chủ biên)Lê Văn AnhNguyễn văn Hoa, Nguyễn Thị Đàm, Lê Thị Xuân Đào, Phùng Thị Oanh. Lịch sử Đảng Bộ xã Phú Mỹ (1930 - 2015). NXB Thuận Hoá , 2015
Phan Thị Minh LýLại Xuân ThủyIntroduction à l'économie d'entreprise. Introduction à l'économie d'entreprise , 2013
Phan Thị Minh LýLại Xuân ThủyMéthodologie de la recherche. Méthodologie de la recherche , 2013
Dariusz Barbucha, Lê Mạnh Thạnh, Robert J. Howlett, Lakhmi C. Jain. Advanced Methods Technologies For Agent and Multi-Agent Systems. IOS Press , 2013
Lại Xuân ThủyQuản Trị Chiến Lược. NXB Đại học Huế , 2012
Lại Xuân Thủy, Phan Thị Minh Lý. Relational Capital of International Joint Ventures in Vietnam. Cooperation for Success.. Relational Capital of International Joint Ventures in Vietnam. Cooperation for Success. , 2012
Phan Thị Minh LýLại Xuân ThủyLa taxe sur la valeur ajoutée vietnamienne et son équité. Une étude empirique. La taxe sur la valeur ajoutée vietnamienne et son équité. Une étude empirique , 2012
Hoàng Hữu HạnhLê Mạnh ThạnhGiáo trình Web ngữ nghĩa. NXB Giáo dục tại Đà Nẵng , 2012
Hoàng Hữu HạnhRDF ứng dụng. NXB Đại học Huế , 2012
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 --- Cuối >>