Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tìm thấy: 6 Kết quả

Nguyễn Thị Minh HuệBài giảng Ném đẩy. Bài giảng Ném đẩy , 2010
Nguyễn Thị Minh HuệBài giảng nhảy cao& Nhảy xa. Bài giảng nhảy cao& Nhảy xa , 2009
Hoàng Hải, Nguyễn Hồng Dương (chủ biên), Bùi Ngọc, Trần Văn Trường. Hệ thống các bài tập Cờ Vua. NXB Thể dục thể thao , 2008
Nguyễn Thị Minh HuệBài giảng điện tử Nhảy cao& Nhảy xa. Bài giảng điện tử Nhảy cao& Nhảy xa , 2007
Hoàng Hải, Nguyễn Hồng Dương (chủ biên), Trần Văn Trường, Bùi Ngọc. Giáo trình Cờ Tướng. Nhà xuất bản TDTT Hà Nội , 2006
<< Đầu --- 1 --- Cuối >>