Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tìm thấy: 107 Kết quả

Đặng Đình Đào (chủ biên), Phan Văn Hòa, và nhiều tác giả. An toàn và vệ sinh lao động (dành trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế). NXB Lao động - Xã hội , 2016
Đặng Đình Đào (chủ biên), Phan Văn Hòa, và nhiều tác giả. Xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam. NXB Lao động - Xã hội , 2016
Tống Viết Bảo HoàngMarketing căn bản. NXB Đại học Huế , 2015
Phùng Thị Hồng Hà (chủ biên), Phan Văn Hòa, Hoàng Triệu Huy. Quản trị kinh doanh nông nghiệp. NXB Đại học Huế , 2015
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>