Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tìm thấy: 101 Kết quả

Đặng Đình Đào (chủ biên), Phan Văn Hòa, và nhiều tác giả. An toàn và vệ sinh lao động (dành trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế). NXB Lao động - Xã hội , 2016
Đặng Đình Đào (chủ biên), Phan Văn Hòa, và nhiều tác giả. Xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam. NXB Lao động - Xã hội , 2016
Phùng Thị Hồng Hà (chủ biên), Phan Văn Hòa, Hoàng Triệu Huy. Quản trị kinh doanh nông nghiệp. NXB Đại học Huế , 2015
Đặng Đình Đào (chủ biên), Phan Văn Hòa, và nhiều tác giả. Kinh tế và quản lý chuỗi cung ứng, những vấn đề lý luận và thực tiễn. NXB Lao động - Xã hội , 2014
Đặng Đình Đào (chủ biên), Phan Văn Hòa, và nhiều tác giả. Kinh tế thương mại. NXB Lao động - Xã hội , 2014
Mai Ngọc Cường, Lê Văn Sơn,  và nnk. Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay. NXB Chính trị Quốc gia , 2013
Phan Thị Minh LýLại Xuân ThủyIntroduction à l'économie d'entreprise. Introduction à l'économie d'entreprise , 2013
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>