Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tìm thấy: 2554 Kết quả

Trần Vĩnh TườngLịch sử văn minh thế giới. Giáo trình ĐHSP Huế , 1997
Trần Vĩnh TườngLịch sử học thế giới. Giáo trình, NXB Giáo dục , 1997
Trương Văn ThươngLý thuyết Xác suất và Thống kê. NXB Giáo dục tại Hà Nội , 1997
Hoàng Hữu HạnhGiáo trình ngôn ngữ lập trình C. Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐHKH Huế , 1997
Hồ Thế HàTìm trong trang viết. Nhà xuất bản Thuận Hóa , 1997
Nguyễn Bá LộcQuang hợp. NXB Giáo dục. , 1997
Nguyễn Bá LộcHóa Sinh. NXB Giáo dục , 1997
Trần Đình Bình, Lê Văn An, Trần Văn Hưng, Ngô Viết Quỳnh Trâm, Trần Thị Như Hoa, Nguyễn Văn LạcGiáo trình Vi sinh vật y học. Giáo trình Vi sinh vật y học , 1997