Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tìm thấy: 2629 Kết quả

Lê Đình PhúcVề Tiền sử Bình Trị Thiên - Bắc Trung Bộ Việt Nam. Viện Khảo cổ học Quốc gia Đức , 1999
Lê Văn AnhLịch sử thế giới cận đại 1870 - 1917. NXB Giáo dục tại Đà Nẵng , 1999
Trần Công PhongNhiệt Và Vật Lý Phân Tử. (Tài Liệu Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên THPT Chu Kỳ 1997 - 2000), Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Huế, Huế , 1999
Lê Duy Sơn, Andreas Reinecke. Einfhrung in die Archäologie Vietnams - Hành trình vào khảo cổ học Việt Nam (Viết chung)- Linde soft verlases. MbH, Kln. Deusche. Einfhrung in die Archäologie Vietnams - Hành trình vào khảo cổ học Việt Nam (Viết chung)- Linde soft verlases. MbH, Kln. Deusche , 1998
Cao Ngọc ThànhGiáo Trình Sản Phụ Khoa Dành Cho Bác Sĩ Chuyên Tu Tuyến Y Tế Cơ Sở. Trường Đại Học Y Khoa Huế (lưu Hành Nội Bộ) , 1998
Lê Văn ThuyếtBài giảng về Vành và Môđun. Trường ĐHSP, ĐHH. , 1998
Nguyễn Hoàng, Lê Văn Hạp. Giáo trình Giải tích hàm. NXB Giáo dục tại Đà Nẵng , 1998
Lê Viết NgưPhan Văn Danh, Nguyễn Định, Lê Văn HạpNguyễn HoàngToán cao cấp (tập 2). NXB Giáo dục tại Đà Nẵng , 1998
NGUYỄN TRUNG TÍNHEnglish for students of Land resource management. Đại học Nông lâm - Đại học Huế , 1998