Dữ liệu Nhà khoa học

Cao Ngọc Thành

Giáo sư - Tiến sĩ

116

Bài báo

37

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Cao Ngọc Thành
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1958

 • Địa chỉ:

  Đang cập nhật .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3846176
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Giáo sư - 2011

  Ngành đào tạo:

  Sản phụ khoa

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sản phụ khoa

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 1993