Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Ngọc Anh
(400000.0087)

Tiến sĩ

10

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Ngọc Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  Xóm 4 thôn Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0972323444
  Email: ltngocanh82@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lí luận - Giáo học pháp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lí luận - Giáo học pháp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/02/2007 Tổ Lý luận & phương pháp giảng dạy, trường ĐHSP Hu Giảng viên Khoa Ngữ văn Trường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/02/2008 Tổ Lý luận & phương pháp giảng dạy, trường ĐHSP Hu Tập sự ngạch giảng viên Khoa Ngữ văn Trường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/03/2008 Đến : 23/07/2019 Phó trưởng Khoa - Khoa Ngữ văn Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn 2008
  Tiến sĩ Đại học sư phạm Hà Nội Sư phạm Ngữ văn 2015