Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tuấn Bình
(400000.0103)

Tiến sĩ

36

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Tuấn Bình
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyentuanbinh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử thế giới cận đại, Lịch sử văn minh thế giới, Lịch sử quan hệ quốc tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử thế giới cận - hiện đại, Lịch sử quan hệ quốc tế, Lịch sử Đông Nam Á cận - hiện đại

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 2017)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : 01/02/2009 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/02/2010 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/06/2011 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 2008
  Thạc sĩ TRường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 2010
  Tiến sĩ TRường Đại học Khoa học - Đại học Huế Lịch sử 2018