Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
(400000.0168)

Tiến sĩ

10

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenngocquynhanh.hce@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tâm lý học đại cương, Tâm lý học giao tiếp, Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm, Kỹ năng sống

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tư vấn và trị liệu tâm lý, Kỹ năng sống, Giáo dục đặc biệt

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/02/2007 Tổ Tâm lý học - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/02/2008 Tổ Tâm lý học - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự Khoa Tâm lý Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : 14/10/2019 Tổ Tâm lý học - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa tâm lý Giáo dục trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Tâm lý học giáo dục 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Tâm lý học 2008
  Tiến sĩ TRường Đại học Monash Tâm lý học 2018