Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Phước Cát Tường
(400000.0158)

Thạc sĩ

55

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

4

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Phước Cát Tường
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  ,Tổ 13- Khu vực 3. , Phường Thủy Xuân , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0706066034
  Email: catnguyen1174@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tiếng Anh chuyên ngành Tâm lý – Giáo dục học, Tâm lý học lao động, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm,Lý luận và phương pháp dạy học Tâm lý học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tiếng Anh chuyên ngành Tâm lý – Giáo dục học, Tâm lý học lao động, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm, Lý luận và phương pháp dạy học Tâm lý học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/08/2002 Tổ Tâm lý học - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Tâm lý Giáo dục , Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/08/2003 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự Khoa Tâm lý Giáo dục, trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/09/2003 Đến : 23/07/2019 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục Trường ĐHSP Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 2001
  Khác Trường Đại học Sư phạm Huế Tâm lý học 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Tâm lý học 2010