Dữ liệu Nhà khoa học

Đỗ Thị Quý Thu
(900000.0203)

Tiến sĩ

0

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đỗ Thị Quý Thu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thudo@hueuni.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2004 Đến : 26/06/2019 Tổ phó chuyên môn - Tổ Thực hành tiếng 1 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Anh 2002
  Thạc sĩ trường Đại học Queensland- Brisbane- Australia Ngôn ngữ học 2009
  Tiến sĩ Trường Đại học Monash, Úc Ngôn ngữ Anh 2015