Dữ liệu Nhà khoa học

Tôn Nữ Như Ngọc
(900000.0194)

Tiến sĩ

6

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Tôn Nữ Như Ngọc
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1967

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Truong An , Thua Thien Hue- Thanh pho Hue .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905302421
  Email: ngocton@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn ngữ học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ học, ngữ dụng học, giao thoa văn hóa

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2004 Đến : 23/07/2019 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Anh 1990
  Thạc sĩ Hoa Kỳ Ngôn ngữ học 1999
  Tiến sĩ Úc Ngôn ngữ học 2005