Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Lê Huyền
(130000.0030)

Thạc sĩ

22

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lê Huyền
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  1 Lê Hữu Trác - phường Tây Lộc - TP.Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0986.776.499 hoặc 0943.309.333
  Email: huyenkhoaluat@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật dân sự và tố tụng dân sự

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật dân sự và tố tụng dân sự

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Hôn nhân và gia đình

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Dân sự; Luật Tố tụng dân sự; Luật Sở hữu trí tuệ; pháp luật Bình đẳng giới

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Luật 0000
  Thạc sĩ Khoa Luật- Đại học Huế Luật 2012