Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Thu Phương
(400000.0036)

Tiến sĩ

40

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Thu Phương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  151 Thái Phiên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0979515588
  Email: thuphuonghueuni@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (A - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2008 Đến : 01/02/2009 Tổ Vật lý Lý thuyết - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Lý Trường ĐH Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/02/2010 Tổ Vật lý Lý thuyết - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Khoa Lý Trường ĐH Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/05/2011 Tổ Vật lý Lý thuyết - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Vật lý 2005
  Thạc sĩ Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Hà Nội Vật lý học 2007
  Tiến sĩ Hà Nội Vật lý học 2014