Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Nhung
(400000.0241)

Thạc sĩ

8

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Nhung
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  8 Hoàng Diệu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0975236526
  Email: lenhungqb@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non Phương pháo hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh. Giáo dục tích hợp ở bậc mầm non

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. Phương pháo hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh. Giáo dục tích hợp ở bậc mầm non

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2009 Đến : 01/02/2010 Tổ Chuyên biệt - Khoa Giáo dục Mầm non - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/05/2011 Tổ Chuyên biệt - Khoa Giáo dục Mầm non - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- ĐHH Giáo dục Mầm non 2007
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục Mầm non 2009