Dữ liệu Nhà khoa học

Văn Đức Trung
(400000.0008)

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

  • Họ và tên: Văn Đức Trung
    Giới tính: Nam
    Năm sinh: 1985

  • Địa chỉ:

    116/22 Nguyễn Lộ Trạch, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

  • Liên hệ:

    Điện thoại: 0935436900
    Email: vanductrung1985@gmail.com

Chuyên môn:

  • Chức danh:

    Ngành đào tạo:

    Đại số và lý thuyết số

    Chuyên ngành đào tạo:

    Đại số và lý thuyết số

    Chuyên môn giảng dạy:

    Đại số

    Lĩnh vực nghiên cứu:

    Đại số

    Trình độ ngoại ngữ:

    Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

  • Đơn vị quản lý


    Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
    Trường Đại học Sư phạm
  • Quá trình công tác


    Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
    Từ : 01/11/2009 Đến : 01/02/2010 Tổ Hình học - Đại số - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tại Khoa Toán
    Từ : 01/03/2010 Đến : 01/05/2011 Tổ Hình học - Đại số - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Toán học
  • Quá trình đào tạo


    Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
    Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Toán học 2009
    Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Toán học 2013